Звітність емітента

Інформація про діяльність товариства розкривається  відповідно до вимог  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону України «Про акціонерні товариства». ПАТ «Укртелеком»,  як емітент цінних паперів, розкриває і оприлюднює наступну інформацію:

Відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 03.12.2013р.  № 2826,  ПАТ «Укртелеком»  розміщує інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власному веб-сайті.

На виконання вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» ПАТ «Укртелеком» розміщує наступну інформацію:


Актуальну інформацію про товариство можна отримати за допомогою безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням.