Позачергові Загальні збори акціонерів 01.11.2011

27.09.2011

До відома акціонерів ПАТ «Укртелеком»! Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 21.09.2011 №76), 1 листопада 2011 року відбудуться позачергові Загальні Збори ПАТ «Укртелеком».

11.11.2011

До відома акціонерів ПАТ «Укртелеком»!

Підсумки позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком», які відбулися 01.11.2011 року

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що 01 листопада 2011 року за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" проведено позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «Укртелеком».

Для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів товариства зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 188 осіб із загальною кількістю голосів, що складає 93,93% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Позачерговими Загальними Зборами розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення:

З першого питання порядку денного (Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання Голови та членів Лічильної комісії) прийняті рішення:

  Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Дзекона Георгія Борисовича – Голову Правління ПАТ «Укртелеком»; Секретарем позачергових Загальних Зборів Чорну Тамару Олексіївну – начальника аналітично-правового відділу ПАТ «Укртелеком».

Голосували «ЗА» – 99,98651%; «ПРОТИ» – 0,00303%; «УТРИМАВСЯ» - 0,00304%.

  Затвердити кількісний склад Лічильної комісії – у кількості 33 осіб та обрати:

  Головою Лічильної комісії - Ворушило Валентину Анатоліївну;

  Членами Лічильної комісії: Котлярову Жанну Леонідівну - секретар Лічильної комісії; Козак Наталію Олегівну, Мельник Ірину Миколаївну, Биченок Лесю Лонгінівну, Оверчук Ірину Андріївну, Попову Тетяну Михайлівну, Семену Наталію Степанівну, Шаповалову Людмилу Миколаївну, Борисенко Людмилу Олександрівну, Чекорську Євгенію Володимирівну, Левіщенко Олександра Миколайовича, Ковальову Анастасію Ігорівну, Агеносову Тетяну Юріївну, Кривенко Юлію Сергіївну, Князь Оксану Володимирівну, Максимець Світлану Леонідівну, Місько Інну Іванівну, Ваховську Юлію Юріївну, Степаненко Валентину Михайлівну, Тимошенко Олену Володимирівну, Керімову Людмилу Василівну, Кушнір Олену Юріївну, Кириленко Юлію Миколаївну, Федоренко Людмилу Іванівну, Левченко Марину Юріївну, Діденко Євгенію Володимирівну, Січенко Сергія Павловича, Лурці-Огли Ольгу Миколаївну, Слюсаренко Інесу Вікторівну, Жирко Аллу Миколаївну, Тукову Тетяну Євгенівну, Черняк Вікторію Ігорівну.

Голосували «ЗА» – 99,99012%; «ПРОТИ» – 0,00295%; «УТРИМАВСЯ» - 0%.

З другого питання порядку денного (Затвердження стратегії розвитку ПАТ «Укртелеком» на 2012 – 2014 роки) прийнято рішення:

  Затвердити стратегію розвитку ПАТ «Укртелеком» на 2012 – 2014 роки.

Голосували: «ЗА» – 99,94081%; «ПРОТИ» – 0,05027%; «УТРИМАВСЯ» - 0,00126%.

З третього питання порядку денного (Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів), з членами Наглядової ради) прийняті рішення:

  Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» – 99,94002%; «ПРОТИ» – 0,04879%; «УТРИМАВСЯ» - 0,00003 %.

  Затвердити кількісний склад Наглядової ради - 4 особи

Голосували: «ЗА» – 99,93854%; «ПРОТИ» – 0,04905%; «УТРИМАВСЯ» - 0,00001%.

  Обрати членами Наглядової ради: Peter Goldscheider, Klaus Hartmann, Ілля Давидович Солодовський, Георгій Борисович Дзекон.

Голосували: - Peter Goldscheider – 25,83102% (18174691436 гол.); - Klaus Hartmann – 24,7149% (17389386543 гол.); - Ілля Давидович Солодовський - 24,71287% (17387961313 гол.); - Георгій Борисович Дзекон - 24,71884% (17392159682 гол.)

  Обрати Голову Наглядової ради з числа її членів на першому засіданні Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» – 98,82473%; «ПРОТИ»– 0,04964%; «УТРИМАВСЯ» – 1,10373%.

  Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради; встановити такі умови щодо винагороди членам Наглядової ради: - Peter Goldscheider – безоплатно; - Klaus Hartmann - винагорода у розмірі 40 тис. доларів США на рік та відшкодування всіх транспортних витрат та витрат на проживання, пов’язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради; - Солодовський Ілля Давидович - безоплатно; - Дзекон Георгій Борисович – безоплатно; Уповноважити Wolfgang Herritsch на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» – 98,83252%; «ПРОТИ» –0,05258%; «УТРИМАВСЯ» - 1,10669%.

З четвертого питання порядку денного (Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції) прийнято рішення:

  Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Укртелеком» шляхом викладення Статуту в новій редакції; Уповноважити Голову позачергових Загальних Зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції; Доручити Директору юридичного департаменту ПАТ «Укртелеком» - Котлярову Юрію Анатолійовичу зареєструвати зміни до Статуту товариства у встановленому законодавством України порядку.

Голосували: «ЗА» – 98,81679%; «ПРОТИ» – 0,06803%; «УТРИМАВСЯ» - 1,10825%.

З п’ятого питання порядку денного (Внесення змін до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції) прийнято рішення:

  Внести та затвердити зміни до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме: Положення про Загальні Збори ПАТ «Укртелеком» в новій редакції; Положення про Наглядову Раду ПАТ «Укртелеком» в новій редакції; Положення про Правління ПАТ «Укртелеком» в новій редакції; Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Укртелеком» в новій редакції. Уповноважити Голову позачергових Загальних Зборів на підписання внутрішніх Положень товариства в новій редакції.

Голосували: «ЗА» – 98,81296%; «ПРОТИ» –0,06457%; «УТРИМАВСЯ» - 1,11159%.

Презентація стратегії розвитку ПАТ «Укртелеком» на 2012 – 2014 роки