Позачергові загальні збори акціонерів 08.10.2013

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 21.08.2013 № 111) 08 жовтня 2013 року відбудуться позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «Укртелеком» (далі – позачергові  Загальні Збори).

Місце проведення позачергових Загальних Зборів: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (їхати до станції метро «Політехнічний інститут»).

Початок проведення позачергових Загальних Зборів о 14.00 год. 

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових Загальних Зборах буде проводитись 08 жовтня 2013 року з 11-45 до 13.30 год. за місцем проведення позачергових Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 02.10.2013 року.

Для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на позачергових Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком», затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком».
  2. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
  3. Затвердження кількісного складу Наглядової ради  ПАТ «Укртелеком»; обрання членів Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
  4. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» та члена Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком».
  5. Внесення змін до Статуту ПАТ «Укртелеком», шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту ПАТ «Укртелеком» в новій редакції.
  6. Про припинення дії та внесення змін до внутрішніх положень товариства.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових  Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, кімната № 126, перший поверх. У день проведення позачергових Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових  Загальних Зборів з 11.45 години до 13.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Зайцев В.О. - директор департаменту управління власністю та корпоративними правами.

Телефон для довідок: (044) 235-45-22.

ПАТ «Укртелеком»

Підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», проведених 08.10.2013 року