Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком» призначених на 12.04.2018 року, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5% акцій Товариства

(на виконання п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства») 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком» призначених на 12 квітня 2018 року, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства:

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ».

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного: 

8. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову цих Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком» на підписання ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції. 

ДЕВЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». 

Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного: 

9. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних річними (черговими) 

Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «Укртелеком» 26.04.2017 року (протокол № 17):

Нетудихати Леоніда Івановича – члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;

Баринова Олександра Олексійовича – члена Наглядової Ради;

Муковніна Сергія Олексійовича – члена Наглядової Ради.

Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради.

Тимошенка Михайла Костянтиновича - незалежний директор;

Буцана Євгена Анатолійовича – незалежний директор.


ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». 

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного: 

10.1.Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» та встановити розмір їх винагороди, відповідно до умов таких цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Уповноважити Директора ПАТ «Укртелеком» на підписання від імені ПАТ «Укртелеком»  цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».