Загальна кількість голосуючих акцій на загальні збори акціонерів, які відбудуться 12.04.2018

На виконання ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»,

ПАТ «Укртелеком» не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення з річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів Товариства призначених на 12.04.2018 року, розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (далі -перелік). 

Загальну кількість акцій 18 726 248 000 станом на дату складання переліку.

Загальна кількість голосуючих акцій 18 507 311 725  станом на дату складання переліку.

З повагою,

ПАТ «Укртелеком».