Загальні збори акціонерів 25.04.2013

22.03.2013

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 25.02.2013 № 101) 25 квітня 2013 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

13.05.2013

Підсумки голосування на річних (чергових) Загальних Зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», проведених 25.04.2013 року