Загальні збори акціонерів 26.04.2012

19.03.2012

Шановний акціонере ПАТ «Укртелеком»! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 24.02.2012 № 86) 26 квітня 2012 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

08.05.2012

Підсумки голосування на річних (чергових) Загальних Зборах акціонерів
Публічного акціонерне товариства «Укртелеком», проведених 26 квітня 2012 року