Національні голосові послуги

 • Правила взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування

 • Процедура прийому запитів на взаємоз’єднання від операторів.

  Для вдосконалення виконання вимог Рішення НКРЗ від 08.12.2005 № 155 «ПРАВИЛА взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування», зі змінами та доповненнями,

  АТ «Укртелеком» введено процедуру прийому запитів на взаємоз’єднання від операторів, а саме:

  • Усі запити Операторів про взаємоз’єднання приймаються та розглядаються централізовано.
  • Для створення рівних умов для усіх Операторів, незалежно від місця їх розташування, та для уникнення спірних питань створена можливість електронної реєстрації запиту про взаємоз’єднання.

  Відтепер, після опублікування Каталогу на офіційному сайті НКРЗІ, Оператор має можливість реєструвати запит на взаємоз’єднання за єдиною електронною адресою: [email protected]

  У електронному листі-запиті повинна міститися наступна інформація:

  • назва Оператора;
  • номер ліцензії;
  • номер пропозиції з Каталогу;
  • необхідна ємність взаємоз’єднання (кількість Е1);
  • номер дозволу на використання номерного ресурсу;
  • відповідальна особа та контактний телефон.

  Електронна реєстрація листа-запиту встановлює чергу Оператора на взаємоз’єднання. Термін отримання електронного листа буде врахований при розгляді запитів про взаємоз’єднання у випадку, коли на одну і ту ж пропозицію надійдуть запити від інших операторів.

  Електронний запит повинен бути підтверджений Оператором не пізніше семи робочих днів офіційним письмовим запитом на взаємоз’єднання з наданням повної інформації відповідно до розділу 2 Рішення НКРЗІ від 08.12.2008 № 155 (зі змінами та доповненнями) на юридичну адресу:

  АТ «Укртелеком»: 01601 м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18. Матеріали письмового запиту направляються поштою на ім’я Директора департаменту міжоператорських продажів Новікова Дмитра Семеновича.

  При неотриманні письмового запиту протягом встановленого терміну реєстрація вважається не дійсною.

  Філіями АТ «Укртелеком» запити на взаємоз’єднання не реєструються. Письмові запити на взаємоз’єднання, направлені безпосередньо до філій щодо діючого каталогу пропозицій будуть реєструватися датою їх надходження на юридичну адресу АТ «Укртелеком».

  У разі виникнення питань можна звертатися за телефоном 0 (44) 235-32-30 або на рольову адресу: [email protected]
 • Взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування

  https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=192&language=uk

  Каталог актуальних пропозицій АТ «Укртелеком» про взаємоз’єднання на 2020 рік Ви знайдете за посиланням

 • Послуги Аудіотекс операторам провайдерам та замовникам

  Аудiотекс — це рiзноманiтні платнi послуги інформаційно-довідкового та iгрового характеру, що надаються в інтерактивному режимі з використання спеціального обладнання. Надання більшості послуг повністю автоматизоване, але є і такі, що передбачають живе спілкування із споживачем.

 • Правила співробітництва АТ «Укртелеком» з операторами контент-послуг

  АТ «Укртелеком» (далі – Укртелеком) надає можливість іншим операторам телекомунікацій надавати споживачам контент-послуги (як абонентам Укртелекому, так і абонентам інших операторів).

  1. Загальні правила співробітництва з АТ «Укртелеком»

  Для взаємодії з АТ «Укртелеком» необхідно надати перелік документів про компанію, зазначений у розділі 2 цих Правил, і укласти відповідні договори з Укртелекомом. Крім того, слід скласти опис передбачуваних послуг, зазначивши при цьому обрані вартість дзвінків для кінцевого користувача і опис технічної схеми взаємодії. Порядок розподілу доходів від надання контент- послуг викладено в розділі 3 цих Правил.

  ПАТ «Укртелеком» здійснює пропуск трафіку з власної мережі до обладнання оператора глобальної телекомунікаційної послуги за кодом 900. Відповідальність за зміст, якість та відповідність контент-послуги чинному законодавству несе оператор телекомунікацій, що надав ці послуги.

  Надання доступу до контент-послуг абонентам інших операторів передбачається у разі наявності такої домовленості з відповідним оператором телекомунікацій на конкретний проміжок часу та уточнюється при укладанні договору з оператором контент-послуг.

  2. Перелік документів, необхідних для укладання договорів з АТ «Укртелеком» у рамках надання контент-послуг:

  • копія дозволу НКРЗІ на використання номерного ресурсу (код мережі глобальної телекомунікаційної послуги 900);
  • копія повідомлень про внесення оператора до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій;
  • довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);
  • копія установчих документів;
  • копія рішення органу управління про призначення керівника;
  • копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (якщо особа є платником ПДВ);
  • повні платіжні реквізити, завірені керівником або головним бухгалтером, підписи яких скріплені печаткою організації;
  • копія протоколу (рішення) вищого органу оператора про призначення керівника організації. Якщо договір підписує особа, яка не уповноважена укладати договори згідно зі статутом, то надається копія довіреності (якщо довіреність видається індивідуально для укладення відповідного договору – оригінал довіреності), а також документ, який підтверджує повноваження особи, яка видала таку довіреність.

  Копії вказаних вище документів повинні бути завірені підписом відповідального працівника організації та скріплені печаткою. Нотаріально завірені копії документів не потрібні.

  3.   Розподіл доходів при наданні контент-послуг

  Розподіл доходів від надання контент-послуг оператором телекомунікацій відбувається за даними АТ Укртелеком. Розподіл доходів такий: частка Укртелекому – 40% від зібраних коштів, частка оператора телекомунікацій – 60% від зібраних коштів (на момент публікації).

  Тариф за надання контент-послуг не може бути менше ніж тариф Укртелекому за повну хвилину послуги міжміського зв’язку.

  4. Тарифікація контент-послуг

  З 01.10.2014 введено нова тарифікована одиниця часу – 1 секунда.

  Контент-послуги повинні надаватись відповідно до пп. 15 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, та чинного законодавства України.

  У разі ненадання абонентам безкоштовного голосового повідомлення-попередження до початку надання контент-послуги про найменування такої послуги і застосування спеціального тарифу на її отримання, а також безоплатне надання абонентам можливості підтвердити згоду на отримання зазначеної послуги чи відмовитися від її отримання (тривалість безоплатного повідомлення споживачів становить 12 секунд) до оператора телекомунікацій застосовуються штрафні санкції, передбачені договором та чинним законодавством України.

  Після безкоштовного голосового повідомлення-попередження починається тарифікація контент-послуги. Тарифікації підлягають лише повні тарифікаційні інтервали часу.

  5. Розгляд заяв/скарг/звернень абонентів, контролюючих та інших органів

  Заяви/скарги/звернення абонентів щодо користування контент-послугами приймає, розглядає та надає відповідь Укртелеком відповідно до законодавства України.

  У разі коли причина заяви/скарги/звернення належить до компетенції оператора телекомунікацій (незадовільна якість інформаційної складової контент-послуги, невідповідність цієї послуги рекламі, неправильне розуміння абонентами суті контент-послуги, користування контент-послугами дітьми, психічно хворими тощо), заява/скарга/звернення розглядається та надається відповідь оператором телекомунікацій з наданням копії відповіді Укртелекому.

  Заяви/скарги/звернення абонентів інших операторів телекомунікацій розглядаються та надаються відповіді відповідним оператором телекомунікацій.

  Контент-послуга надається абонентам Укртелекому 1, 4, 7 та 8 категорій.

  Контент-послуга не надається з таксофонів та абонентам інших категорій.

 • Послуги 800 операторам телекомунікацій

  Послуга надається департаментом міжоператорських продажів виключно операторам телекомунікацій. За допомогою послуги «0-800» легко організувати «гарячу лінію», службу технічної підтримки, колл-центр - Ваші клієнти зможуть дзвонити вам безкоштовно по всій Україні. Власний номерний діапазон Укртелекому в форматі 0-80050-хххх. Останні чотири цифри номера можна обирати або за бажанням або за доступністю вільних номерів.