Інформаційно-довідкові послуги за скороченими номерами 109 та 1509

За скороченим номером 109 Ви можете отримати інформацію про номер телефону фізичної або юридичної особи в межах макрорегіону за повними даними. Необхідно назвати адресу абонента, прізвище, ім’я, по батькові або повну юридичну назву (прізвище) установи, телефон яких Ви хочете дізнатись.

За скороченим номером 1509 Ви можете отримати інформацію про номер телефону за неповними даними абонента (повна юридична назва або прізвище, ім’я та ім’я по-батькові, але без точної адреси реєстрації абонента). При наявності технічної можливості за номером 1509 надаються інші контент-послуги*.

Тарифи на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» для всіх категорій
споживачів АТ «Укртелеком» та операторів електронних комунікаційних послуг, які мають право на надання послуг місцевого фіксованого телефонного зв’язку.

Тарифи діють з 01.03.2022. Мінімальний строк дії – до 30.03.2022.**


 

Назва послуги

 

Розмір плати, грн., з ПДВ

 

Довідкова послуга 109

 
Здійснення пошуку інформації по одному запиту про номер телефону, за повними даними  

9,00

Інші послуги 1091  

9,00

 

Інформаційно-довідкові послуги 1509

 
Здійснення пошуку інформації по одному запиту про номер телефону за неповними даними  

9,00

Здійснення пошуку інформації по одному запиту про номери телефонів юридичних осіб з використанням різних баз даних  

9,00

Здійснення пошуку інформації по одному запиту про адресу (юридичну або фактичну) суб’єкта господарювання, один пошук про одну адресу  

9,00

Надання інформації про тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, встановлені АТ «Укртелеком»
 

9,00

Надання інформації про коди автоматичного міжміського та міжнародного телефонного зв’язку та порядок їх набору
 

9,00

Надання інформації про точний час міста іншої країни або різниці в часі між містами або країнами
 

9,00

Інші послуги 15091  

9,00


1
Інші послуги 109 та 1509 – це пошук інформації на будь-які інші запити споживачів, що не пов’язані із основним призначенням послуг 109 та 1509, наприклад, щодо зміни назви вулиці, визначення дня тижня тощо.

**Після закінчення мінімального строку АТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Примітки:

1. Контент-послуги за скороченими номерами 109 та 1509 надаються за наявності технічної можливості.

2. За один телефонний дзвінок кількість запитів споживача щодо пошуку інформації не обмежується.

3. Тарифікація здійснюється за кожний пошук інформації, тобто тарифікується кожен окремий випадок здійснення пошуку інформації на запит споживача. У разі відсутності запитуваної інформації в базі даних пошук інформації вважається здійсненим, послуга тарифікується.

4. Споживач в автоматичному режимі інформується про вартість послуги до моменту фактичного її отримання. Споживач підтверджує свою згоду на отримання послуги шляхом подачі запиту оператору.

5. Не тарифікується довідкова послуга 109 з фіксованого номеру мережі АТ «Укртелеком», що надана:

  • про номери служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112;
  • про інформаційно-довідкову послугу 1509.
6. Для отримання довідки з мобільного номеру телефону, або з фіксованого номеру, що не належить до мережі АТ «Укртелеком», необхідно набрати номер у міжміському форматі 0ХХ 9910911, де ХХ – телефонний код обласного центру, в якому необхідно отримати довідку (наприклад, 0459910911). Тарифікація відбувається як дзвінок на міжміський номер, відповідно до умов пакету обслуговування вашого оператора.
7.  Не тарифікується довідкова послуга 109 надана через IVR про номери телефонів:
  • довідково-інформаційного контакт-центру «Укртелеком» 0800506800, 0442466800, 0800506508, 0800506575, 0800506801, 0800506156;
  • інформаційно-довідкової послуги 1509;
  • інформаційно-довідкової послуги «Точний час» за номером 121;
  • інформаційно-довідкової послуги «Прогноз погоди» за номером 122;
  • служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112;
  • абонентів, яким було змінено номер з ініціативи Укртелеком , якщо з моменту введення змін пройшло до 365 днів з дати зміни номеру.

8.  Для абонентів з особливими потребами, які мають статус інвалідів 1-ї та 2-ї груп по зору та користуються послугами фіксованого телефонного зв’язку АТ «Укртелеком» відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, яка зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати на умовах тарифних планів: «Домашній Безлімітний», «Домашній Базовий», «Спільний Базовий», «Простий», «Простий Мінімальний», «Спарений», «Спарений Мінімальний» або «Smart Basic» та окремо не тарифікується.

9. Для отримання довідки з мобільного номеру телефону, або з фіксованого номеру, що не належить до мережі АТ «Укртелеком», використовуються номери у міжміському форматі 0ХХ 9910911, де ХХ – код населеного пункту, в якому необхідно отримати довідку, наприклад 0459910911. Тарифікація відбувається як дзвінок на міжміський номер, відповідно до умов пакету обслуговування постачальника електронних комунікаційних послуг (оператора) абонента.