Виникли труднощі?

Пільги

З 01.07.2015 вступив в дію новий порядок для окремих категорій громадян щодо надання пільг з оплати послуг за користування телефоном, а також послуг із встановлення квартирних телефонів. ПАТ «Укртелеком» інформує своїх абонентів про те, що з 1 липня 2015 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (далі –Порядку)».

Пункт 1 Порядку передбачає, що цей  Порядок визначає механізм реалізації права окремих категорій громадян на отримання пільг з оплати послуг за користування телефоном, а також послуг із встановлення квартирних телефонів  залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї осіб, які мають право на пільги згідно із законодавчими актами.

Крім того, пунктом 3 Порядку передбачається, що пільги надаються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Відповідно до п. 9 Порядку структурні підрозділи з питань соціального захисту населення визначають не пізніше вересня 2015 р., у подальшому - протягом десяти днів з дня отримання такої інформації середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

Також, пункт 10 Порядком передбачено, що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення подає щомісяця до 25 числа операторам телекомунікацій списки пільговиків, які мають право на отримання пільг.  Оператор телекомунікацій надає у встановленому порядку протягом шести місяців пільги пільговикам, зазначеним у списках (п.11 Порядку).

Враховуючи викладене, у випадках відсутності абонентів у  списках пільговиків, що подаватимуться ПАТ «Укртелеком» структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, у Товариства  відсутні правові підстави надавати пільги абонентам з оплати послуг за користування телефоном, а також послуг із встановлення квартирних телефонів.

Для   визначення  права  на отримання  з  01.07.2015 р. зазначених вище пільг з оплати послуг, абонентам необхідно звернутися  до структурного  підрозділу  з  питань соціального захисту населення, крім пільгових категорій громадян, які є пенсіонерами та не мають інших доходів.

№ з/п Категоpiя гpомадян, якi мають пiльги Пеpелiк законiв Укpаїни та iнших ноpмативно-пpавових актiв, якими пеpедбачено пiльги Hазва закону, №, дата Стаття, пункт Пiльги на встановлення телефону Пiльги на оплату Фiнансування pобiт щодо встановлення та користування телефоном та умови надання пільг
за встановлення телефону абонентна плата за користування телефоном
основнi pоботи додатковi pоботи
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (стаття 7) І, ІІ та ІІІ груп ЗУ "Пpо статус ветеpанiв вiйни, гаpантiї їх соцiального захисту" вiд 22.10.1993 №3551-XII ч. 1, п. 10, ст. 13 позачеpгово безоплатно безоплатно 50% Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).
2 Особи з інвалідністю, внаслідок Другої світової війни та війни з Японією І, ІІ та ІІІ груп позачеpгово безоплатно безоплатно безoплатно
3 Учасники бойових дій та особам, прирівняним до них. ч. 1, п.19, ст.12 позачергово 20% 50% 50%
4 Постраждалі учасники Революції Гідності ч.3 ст.16-1 позачергово 20% 50% 50%
5 Учасники бойових дій, яким виповнилося 85 років і більше ст.13 позачеpгово безоплатно безоплатно безплатно
6 Учасники вiйни ч. 1, п.18, ст.14 позачеpгово 20% 50% 50% Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
7 Особи, на яких пошиpюється чиннiсть ЗУ "Пpо статус ветеpанiв вiйни, гаpантiї їх соцiального захисту"(стаття 10) ч. 1, п. 20, ст.15 позачеpгово 20% 50% 50% Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).
8 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни. п. 7, 12, ст. 16 позачеpгово Безоплатно Безоплатно безоплатно Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
9 Дружина (чоловік), батьки померлих осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці незалежно від часу їх смерті п. 7, ст. 16 не передбачено не передбачено не передбачено безплатно
10 1.Багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001  № 2402-ІІІ ч.3, п.4., ст. 13 позачергово не передбачено не передбачено 50%
11 1.Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1.  ЗУ "Пpо статус i соцiальний захист гpомадян, якi постpаждали внаслiдок Чоpнобильської катастpофи" вiд 28.02.1991 N 796-XII ч.1, п..11,28,, ст.20 позачеpгово 50% не передбачено 50%, в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).
12 1.Дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. 2.Дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. ч.1, п..11,,ч.3,ст.20 не передбачено не передбачено не передбачено 50%, в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості
13 "Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:
- з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів;
- з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів;
- у 1987 році - не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;
- евакуйовані у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);
- особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;"
ч.1.п.1,5 ст.21 позачеpгово 50% не передбачено 50%, в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості
14 1.Дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. 2.Дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. ч.2,3 ст.21 не передбачено не передбачено не передбачено 50%, в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості
15 1.Дружина(чоловік) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян.2.Дружина (чоловік), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. ст.22 не передбачено не передбачено не передбачено 50%, в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
16 Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою ч.2, п.8., ст. 30 не передбачено не передбачено не передбачено 50%, в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
17 Вiйськовослужбовцi Упpавлiння державної охоpони Укpаїни, кpiм вiйськовослужбовцiв строкової служби ЗУ "Пpо деpжавну охоpону оpганiв деpжавної влади Укpаїни та посадових осiб" вiд 04.03.1998 N 160/98-ВP ч.6 ст.20 позачеpгово не пеpедбачено не пеpедбачено не пеpедбачено
18 Деpжавнi службовцi, якi займають посади першої - четвертої категорій ЗУ "Пpо деpжавну службу" вiд 16.12.1993 N 3723-XII ч.2, ст. 36 пеpшочеpгово не пеpедбачено не пеpедбачено не пеpедбачено
19 "Особи, реабілітовані відповідно до цього Закону, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу" ЗУ "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" вiд 17.04.91 № 962-ХII ст.6 позачергово 20% 50% 50% Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).
20 Реабілітовані громадяни пеpшочеpгово не пеpедбачено не пеpедбачено не пеpедбачено
21 Самотнi громадяни похилого вiку ЗУ "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" вiд 16.12.93 № 3721-ХII ст.43 переважне право не передбачено не передбачено не передбачено
22 Головнi державнi санiтарнi лiкарi, їх заступники, iншi посадовi особи державної санітарно-епідеміологічної служби ЗУ "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"вiд 24.02.94 р. № 4004-ХII ч.5 ст.38 переважне право не передбачено не передбачено не передбачено
23 Ветеранськi органiзацiї ЗУ "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" вiд 22.10.93 № 3551-ХII ч.2 ст.20 не передбачено не передбачено не передбачено безкоштовно в межах абонентної плати в приміщеннях та будинках які вони займають Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції
24 "Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і члени їх сімей, які проживають разом з ними" ЗУ "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ і деяких інших осіб та їх соцiальний захист" вiд 24.03.98 № 203/98-ВР п. 6 ст.6 не передбачено не передбачено не передбачено 50% Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).
25 "Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні" ч3. ст.7 не передбачено не передбачено не передбачено 50% Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).
26 Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною ЗУ “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” п.7, п.12 ст.9 позачергове безоплатно безоплатно безоплатно Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
27 За одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави; п.7, ст.9 не передбачено не передбачено не передбачено безоплатно Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
28 Ветерани праці п.10, ст.7 переважне право не передбачено не передбачено не передбачено
29 Самотні громадяни похилого віку ст.43 переважне право не передбачено не передбачено не передбачено
30 Особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991 № 2011-ХІІ ст.12 не передбачено 50% не передбачено 50% Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).
31 Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) п.7, ст.14 першочергово не передбачено не передбачено не передбачено
32 Колишні неповнолітні в’язні   концентраційних таборів, гетто, інших місць    примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період ВВВ та Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків ЗУ “Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 № 1584-ІІІ п. 18 ст. 61 позачеpгово 20% 50% 50% Належить до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
33 Колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин п.10 ст.62 позачеpгово безплатно безплатно 50%
34 Колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням п.17 ст. 63 позачеpгово 20% 50% 50%
35 Дружина (чоловік) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаний за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, яка (який) не одружилися вдруге п.19 ст. 64 позачеpгово 20% 50% 50%
36 Громадські організації жертв нацистських переслідувань ст. 65   не передбачено не передбачено не передбачено звільняються від плати за користування телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своєї компетенції
37 Особам з інвалідністю першої, другої груп і сім'ям, у складі яких є двоє або більше осіб з інвалідністю, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою ЗУ "Пpо основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Укpаїнi" вiд 21.03.1991 N 875-XII ч.2,3, ст.35 позачеpгово 100% не передбачено не передбачено. Оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів

Примітка:

1. Черга громадян, якi мають пiльги на встановлення квартирних телефонiв, в межах зазначених груп (позачергове, першочергове, переважне право) визначається датою подання до оператора телекомунікацій документiв, якими цi пiльги засвiдченi.

2. Порядок надання телекомунікаційних послуг на пільгових умовах може змінюватися в зв’язку зі змінами, які відбуваються в законодавстві України.

3. Право на пільги виникають з дати пред’явлення документа, що підтверджує наявність пільг відповідно до чинного законодавства України, а також після отримання від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. списків пільговиків, які мають право на отримання пільг.