Пільги

Звертаємо увагу, що відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 надання пільг з оплати послуг за користування телефоном, а також послуг із встановлення квартирних телефонів проводиться залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначених у Порядку категорій пільговиків.

АТ «Укртелеком»  таким категоріям пільговиків надає послуги з урахуванням пільги лише на підставі інформації від органів соціального захисту населення.

У разі відсутності  інформації від органів соціального захисту населення у АТ «Укртелеком»  про право таких абонентів на пільгу у Товариства  відсутні правові підстави надавати пільги абонентам з оплати послуг за користування телефоном, а також послуг із встановлення квартирних телефонів.

Категорії пільговиків, що залежать середньомісячного сукупного доходу сім’ї позначені у таблиці літерою Д.

Категорії пільговиків, що не залежать середньомісячного сукупного доходу сім’ї позначені у таблиці літерами БД.

Повідомляємо, що пільги надаються та гарантовані виключно ДЕРЖАВОЮ,  враховані Товариством пільги мають бути компенсовані з відповідних бюджетів згідно законодавства України.

Категорії споживачів, які мають пільги з оплати послуг зв'язку:

№ з/п Категоpiя гpомадян, якi мають пiльги Пеpелiк законiв Укpаїни та iнших ноpмативно-пpавових актiв, якими пеpедбачено пiльги Hазва закону, №, дата Стаття, пункт Пiльги на встановлення телефону

Пiльги на оплату

Фiнансування pобiт щодо встановлення та користування телефоном та умови надання пільг Примітка
за встановлення телефону абонентна плата за користування телефоном
основнi pоботи додатковi pоботи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (стаття 7) І, ІІ та ІІІ груп ЗУ "Пpо статус ветеpанiв вiйни, гаpантiї їх соцiального захисту" вiд 22.10.1993 №3551-XII ч. 1, п. 10, ст. 13 позачеpгово безоплатно безоплатно 50% Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).  Пільги не залежать від доходів
2 Особи з інвалідністю, внаслідок Другої світової війни та війни з Японією І, ІІ та ІІІ груп позачеpгово безоплатно безоплатно безплатно Пільги не залежать від доходів
3 Учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше ст.13 позачеpгово безоплатно безоплатно безплатно Пільги не залежать від доходів
4 Учасники бойових дій та особам, прирівняним до них. ч. 1, п.19, ст.12 позачергово 20% 50% 50% Пільги не залежать від доходів
5 Постраждалі учасники Революції Гідності ч.3 ст.16-1 позачергово 20% 50% 50% Пільги не залежать від доходів
6 Учасники вiйни
ч. 1, п.18, ст.14 позачеpгово 20% 50% 50% Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389. Пільги залежать від доходів
7 Особи, на яких пошиpюється чиннiсть ЗУ  "Пpо статус ветеpанiв вiйни, гаpантiї їх соцiального захисту"(стаття 10)  ч. 1, п. 20, ст.15 позачеpгово 20% 50% 50% Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).  Пільги не залежать від доходів
8 Ветеранськi органiзацiї ч.2 ст.20 не передбачено не передбачено не передбачено безкоштовно в межах абонентної плати в приміщеннях та будинках які вони займають Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції надають фінансову підтримку з коштів відповідних бюджетів Пільги не залежать від доходів
9 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни. п. 7, 12, ст. 16 позачеpгово Безоплатно Безоплатно безоплатно Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389. Пільги залежать від доходів
10 Ддружина (чоловік), батьки померлих осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці незалежно від часу їх смерті п. 7, ст. 16 не передбачено не передбачено не передбачено безплатно Пільги залежать від доходів
11 1.Багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001  № 2402-ІІІ ч.3, п.4., ст. 13 позачергово не передбачено не передбачено 50% Пільги залежать від доходів
12 Особам, віднесеним до категорії 1  та  членам сімей громадян (дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним), постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах);дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого;дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.   ч.1, п..11 ст.20 не передбачено не передбачено не передбачено 50%,  в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).  Пільги не залежать від доходів
13 Особам, віднесеним до категорії 1   ч.1, п.28 ст.20 позачеpгово 50% не передбачено не передбачено Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).  Пільги не залежать від доходів
14 Особам, віднесеним до категорії 2 ч.1.п.1,5 ст.21 позачеpгово 50% не передбачено 50%,  в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).  Пільги не залежать від доходів
15 Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого,дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.. ст.21 не передбачено не передбачено не передбачено 50%,  в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).  Пільги не залежать від доходів
16  1.Дружина(чоловік) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян.2.Дружина (чоловік), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.    ст.22 не передбачено не передбачено не передбачено 50%,  в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389. Пільги залежать від доходів
17 Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою ч.2, п.8., ст. 30 не передбачено не передбачено не передбачено 50%,  в тому числі і за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундномуобліку їх тривалості Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389. Пільги залежать від доходів
18 Вiйськовослужбовцi Упpавлiння державної охоpони Укpаїни, кpiм вiйськовослужбовцiв строкової служби ЗУ "Пpо деpжавну охоpону оpганiв деpжавної влади Укpаїни та посадових осiб" вiд 04.03.1998 N 160/98-ВP ч.6 ст.20 позачеpгово не пеpедбачено не пеpедбачено не пеpедбачено   Пільги не залежать від доходів
19 Особи, реабілітовані відповідно до цього Закону, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу. Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" ст.6 позачергово 20% 50% 50% Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України).  Пільги не залежать від доходів
20 Особи, реабілітовані відповідно до цього Закону, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу., яким встановлено інвалідність.  ст.6 позачеpгово безоплатно безоплатно безплатно Пільги не залежать від доходів
21 Особа з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонером, ст.6 позачеpгово не передбачено не передбачено не передбачено   Пільги не залежать від доходів
22 Самотнi громадяни похилого вiку ЗУ "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" вiд 16.12.93 № 3722-ХII ст.43 переважне право не передбачено не передбачено не передбачено   Пільги не залежать від доходів
23 Головнi державнi санiтарнi лiкарi, їх заступники, iншi посадовi особи державної санітарно-епідеміологічної служби ЗУ "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"вiд 24.02.94 р. № 4005-ХII ч.5 ст.38 переважне право не передбачено не передбачено не передбачено   Пільги не залежать від доходів
24 Ветерани  військової  служби,  ветерани
органів   внутрішніх   справ,   ветерани  Національної  поліції,
ветерани   податкової  міліції,  ветерани  державної  пожежної
охорони,   ветерани   Державної   кримінально-виконавчої  служби
України,   ветерани   служби   цивільного   захисту,  ветерани
Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації
України  і  члени їх сімей, які проживають разом з ними
ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" вiд 24.03.98 № 203/98-ВР п. 6 ст.6 не передбачено не передбачено не передбачено 50% Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389. Пільги не залежать від доходів
25 Вдови   (вдівці)  померлих  (загиблих)  ветеранів  військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної
поліції,   ветеранів   податкової   міліції,  ветеранів  державної
пожежної   охорони,   ветеранів  Державної  кримінально-виконавчої
служби  України,  ветеранів  служби  цивільного захисту, ветеранів
Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації
України  та  члени  їх  сімей,  які  перебувають  на їх утриманні
ч3. ст.7 не передбачено не передбачено не передбачено 50% Пільги не залежать від доходів
26 Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною та члени їх сімей, що спільно проживають з ними. Зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави ЗУ “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” п.7, ст.9 не передбачено не передбачено не передбачено безоплатно Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389. Пільги залежать від доходів
27 Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною  п.12 ст.9 першочергово безоплатно безоплатно
28 Ветерани праці п.10,  ст.7 переважне право не передбачено не передбачено не передбачено   Пільги не залежать від доходів
29 Самотні громадяни похилого віку ст.43 переважне право не передбачено не передбачено не передбачено   Пільги не залежать від доходів
30 Особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991 № 2011-ХІІ п.5 ст.12 не передбачено 50% не передбачено 50% Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги не залежать від доходів
31 Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) п.7, ст.14 першочергово не передбачено не передбачено не передбачено   Пільги не залежать від доходів
32 Колишні неповнолітні в’язні   концентраційних таборів, гетто, інших місць    примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період ВВВ та Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків ЗУ “Про жертви нацистських переслідувань”  від 23.03.2000 № 1584-ІІІ п. 18 ст. 61 позачеpгово 20% 50% 50% Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги не залежать від доходів
33 Колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин п.10 ст.62 позачеpгово безплатно безплатно 50% Пільги не залежать від доходів
34 Колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням п.17 ст. 63 позачеpгово 20% 50% 50% Належить до  видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(ч. 1, п. 20-4, ст. 91 Бюджетного Кодексу України). Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 04.06.2015 № 389. Пільги залежать від доходів
35 Дружина (чоловік) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаний за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, яка (який) не одружилися вдруге п.19 ст. 64 позачеpгово 20% 50% 50% Пільги залежать від доходів
36 Громадські організації жертв нацистських переслідувань ст. 6 не передбачено не передбачено не передбачено звільняються від плати за користування телефоном  у  приміщеннях та будинках,  які вони займають Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своєї компетенції надають організаціям жертв нацистських переслідувань фінансову підтримку з коштів відповідних бюджетів Пільги не залежать від доходів
37 Особи  з інвалідністю першої, другої груп
ЗУ "Пpо основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Укpаїнi" вiд 21.03.1991 N 875-XII
ч.2 ст.35  позачеpгово 100% не передбачено не передбачено за
рахунок   видатків,   що   здійснюються   з  місцевих  бюджетів
Пільги не залежать від доходів
Версія для друку
38
Особи  з інвалідністю першої, другої груп і сім'ям, у складі
яких  є  двоє  або  більше  осіб  з  інвалідністю
ч.3 ст.35  не передбачено не передбачено не передбачено оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою   Пільги не залежать від доходів

Примітка:

1. Черга громадян, якi мають пiльги на встановлення квартирних телефонiв, в межах зазначених груп (позачергове, першочергове, переважне право) визначається датою подання до оператора електронних комунікацій документiв, якими цi пiльги засвiдченi.

2. Порядок надання електронних комунікаційних послуг на пільгових умовах може змінюватися в зв’язку зі змінами, які відбуваються в законодавстві України.

3. Право на пільги виникають з дати пред’явлення документа, що підтверджує наявність пільг відповідно до чинного законодавства України, а також після отримання від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. списків пільговиків, які мають право на отримання пільг.