Тарифний план "Домашній Базовий"

Домашній Базовий


200
грн/міс
 • 500 хвилин на міжміські дзвінки
 • Необмежені місцеві дзвінки
 • Відсутність проводів
 • Автоматичне визначення номеру
 • Оренда телефону без проводів
  1 грн/міс
 • 500 хвилин розмов на мобільні номери

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Місцеві розмови необмежено
Міжміські телефонні розмови у межах України на міс. 500 хвилин
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, на міс. 500 хвилин
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892»), на міс. 500 хвилин
Понад ліміт
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») понад встановлений ліміт, за хвилину 0,05 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,29 грн.
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,29 грн.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 0,29 грн.
Більше інформації

Пакет телефонного зв'язку від Укртелеком з базовим функціоналом. Підходить більшості абонентів завдяки збалансованої кількості пакетних хвилин та ціни.

 1. Тарифи діють з 01.11.2022. Мінімальний строк дії – до 30.11.2022. Після закінчення мінімального строку АТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
 2. Тарифний план «Домашній Базовий» на послуги фіксованого телефонного зв’язку застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі АТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до абонентської лінії за технологіями проводового зв’язку з підключенням до індивідуального або спареного порту АТС, SIP, CDMA та за технологією конвергенції мереж без погодинної оплати місцевих розмов та за наявності технічної можливості.
 3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 
 4. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами АТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, послуги «Аудіотекс», контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170».
 5. За розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України, розмови з абонентами з ідентифікаційним кодом «89», міжміські та міжнародні телефонні розмови, надані в кредит, справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків від суми, нарахованої за розрахунковий період.
 6. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата, чи зміні тарифного плану на інший тарифний план щомісячна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Домашній Базовий» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
 7. При встановленні основного телефонного апарата, чи переході на отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Домашній Базовий» абоненту надається ліміт у повному обсязі нетарифікованих секунд незалежно від кількості днів, що залишилися до кінця поточного календарного місяця (розрахункового періоду).
 8. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний календарний місяць не переноситься.
 9. Тарифний план «Домашній Базовий» можливо змінити на тарифний план «Домашній Безлімітний», «Простий» або «Простий Мінімальний» (на АТС з погодинним обліком місцевих розмов). При цьому ліміт, невикористаний у тарифному плані «Домашній Базовий», на інші тарифні плани не переноситься.
 10. Змінювати тарифний план можна не частіше ніж один раз на календарний місяць з першого числа наступного місяця.
 11. Для абонентів місцевої телефонної мережі – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу АТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Домашній Базовий» та окремо не тарифікується.
 12. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі АТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією SIP за тарифним планом «Домашній Базовий», у рахунок щомісячної плати додатково надається пакет додаткових видів обслуговування «Базовий», що включає такі послуги:
  • пробудження протягом кількох діб / Alarm call regular, number of days;
  • подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP) за умови, що на лінії (номері), яка викликає не встановлено послугу «Заборона ідентифікації лінії, що викликає» (CLIR) або іншої аналогічної послуги
 13. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі АТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією конвергенції мереж за тарифним планом «Домашній Базовий», у рахунок щомісячної плати додатково надається додаткова послуга «Подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP)». SIM-картка є складовою тарифного плану та окремо не тарифікується.
 14. При переключенні послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку що надаються за технологією проводового зв’язку на технологію конвергенції мереж за тарифним планом «Домашній Базовий» із заміною номера, у рахунок щомісячної плати надається:
  • плата за користування номером телефону, який був до заміни (тільки вхідний зв’язок);
  • додаткова послуга цифрових АТС «Безумовне перенаправлення виклику на інший номер телефону (CFU)» з номеру телефону, який був до заміни, на новий номер телефону;
  • плата за переадресований місцевий трафік із номеру телефону, який був до заміни, на новий номер телефону.

  Послуга «Безумовне перенаправлення виклику на АТ (безкоштовно)(CFU)» надається при наявності технічної можливості. Послуга може бути відключена за ініціативою АТ «Укртелеком» без додаткового попередження.

 15. Оператор надає послугу фіксованого телефонного зв’язку лише в місці встановлення основного телефонного апарату, яке вказано в договорі про надання телекомунікаційних послуг.