Тарифний план "Домашній Безлімітний"

Домашній Безлімітний


123
грн/міс
 • 1000 хвилин на міжміські дзвінки
 • Необмежені місцеві дзвінки
 • 200 хвилин розмов на мобільні номери
 • Оренда телефону без проводів
  1 грн/міс
 • Відсутність проводів
 • Автоматичне визначення номеру

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Місцеві розмови необмежено
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») на міс. 500 хвилин
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, на міс. 200 хвилин
Міжміські телефонні розмови у межах України на міс. 1000 хвилин
Понад ліміт
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») понад встановлений ліміт, за хвилину 0,05 грн.
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,19 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,19 грн.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 0,19 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Більше інформації

Ідеальний пакет телефонного зв'язку від Укртелеком для тих, кому потрібно робити багато дзвінків. Телефонуйте в інші міста України та абонентам мереж мобільного зв'язку України стільки, скільки потрібно.

 1. Тарифи діють з 01.03.2020, але не раніше дня набрання чинності Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що затверджені рішенням НКРЗІ від 26.11.2019 № 564. Мінімальний строк дії – до 30.01.2020. Після закінчення мінімального строку ПАТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Тарифний план «Домашній Безлімітний» на послуги фіксованого телефонного зв’язку застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологіями проводового зв’язку з підключенням до індивідуального або спареного порту АТС, SIP, CDMA, DECТ та за технологією конвергенції мереж за наявності технічної можливості.
 3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. Мінімум плати при наданні міжміської телефонної розмови за участю телефоніста справляється як за повну хвилину розмови.
 4. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПАТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, послуги «Аудіотекс», контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170» і Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
 5. За розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України, розмови з абонентами з ідентифікаційним кодом «89», міжміські та міжнародні телефонні розмови, надані в кредит, справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків від суми, нарахованої за розрахунковий період.
 6. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата, чи зміні тарифного плану на інший тарифний план щомісячна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Домашній Безлімітний» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
 7. При встановленні основного телефонного апарата, чи переході на отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Домашній Безлімітний» абоненту надається ліміт у повному обсязі нетарифікованих секунд незалежно від кількості днів, що залишилися до кінця поточного календарного місяця (розрахункового періоду).
 8. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний календарний місяць не переноситься.
 9. Тарифний план «Домашній Безлімітний» можливо змінити на тарифний план «Домашній Базовий», «Простий» або «Простий Мінімальний» (на АТС з погодинним обліком місцевих розмов). При цьому ліміт, невикористаний у тарифному плані «Домашній Безлімітний», на інші тарифні плани не переноситься.
 10. Змінювати тарифний план можна не частіше ніж один раз на календарний місяць з першого числа наступного місяця.
 11. Для абонентів місцевої телефонної мережі – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Домашній Безлімітний» та окремо не тарифікується.
 12. Розмір абонентної плати за користування основним телефонним апаратом у тарифному плані «Домашній Безлімітний» відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, а саме: 61,51 грн. без ПДВ для абонентів місцевої телефонної мережі міст та райцентрів і 61,51 грн. без ПДВ для абонентів місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів.
 13. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією SIP за тарифним планом «Домашній Безлімітний», у рахунок щомісячної плати додатково надається пакет додаткових видів обслуговування «Базовий», що включає такі послуги:
  • пробудження протягом кількох діб / Alarm call regular, number of days;
  • подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP) за умови, що на лінії (номері), яка викликає не встановлено послугу «Заборона ідентифікації лінії, що викликає» (CLIR) або іншої аналогічної послуги.
 14. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією конвергенції мереж за тарифним планом «Домашній Безлімітний», у рахунок щомісячної плати додатково надається додаткова послуга «Подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP)». SIM-картка є складовою тарифного плану та окремо не тарифікується.
 15. При переключенні послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку що надаються за технологією проводового зв’язку на технологію конвергенції мереж за тарифним планом «Домашній Безлімітний» із заміною номера, у рахунок щомісячної плати надається:
  • плата за користування номером телефону, який був до заміни (тільки вхідний зв’язок);
  • додаткова послуга цифрових АТС «Безумовне перенаправлення виклику на інший номер телефону (CFU)» з номеру телефону, який був до заміни, на новий номер телефону;
  • плата за переадресований місцевий трафік із номеру телефону, який був до заміни, на новий номер телефону.

  Послуга «Безумовне перенаправлення виклику на АТ (безкоштовно) (CFU)» надається при наявності технічної можливості. Послуга може бути відключена за ініціативою ПАТ «Укртелеком» без додаткового попередження.

 16. Оператор надає послугу фіксованого телефонного зв’язку лише в місці встановлення основного телефонного апарату, яке вказано в договорі про надання телекомунікаційних послуг.