Тарифний план "Простий"

Простий


140
грн/міс
 • Необмежені місцеві дзвінки
 • Переходьте на тариф «Домашній Базовий»
 • Переходьте на тариф «Домашній Безлімітний»
 • Дешеві дзвінки на Smart Line з кодом 0892
 • Посекундна тарифікація розмов
 • Якісний зв’язок

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Місцеві розмови необмежено
Понад ліміт
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, за хвилину 2,00 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України, за хвилину 2,00 грн.
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892»), за хвилину 0,05 грн.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 2,00 грн.
Більше інформації

Зміну на тарифний план «Простий» можна замовити в Довідково-інформаційному Контакт Центрі за номером телефону 0-800-506-800

Якщо Ви бажаєте більше спілкуватися зі своїми близькими по Україні, переходьте на тарифний план «Домашній Безлімітний» та отримуйте більше 16 годин міжміських розмов та 1000 хвилин на розмови з абонентами мобільних мереж щомісяця! Для зміни свого тарифного плану на «Домашній Безлімітний» завітайте до найближчого Центру обслуговування абонентів або зателефонуйте з домашнього телефону на номер 0-800 506-003.

 1. Тарифи діють з 01.11.2022. Мінімальний строк дії – до 30.11.2022. Після закінчення мінімального строку АТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Тарифний план «Простий» на послуги фіксованого телефонного зв’язку застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі АТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологіями проводового зв’язку з підключенням до індивідуального або спареного порту АТС, SIP, CDMA та за технологією конвергенції мереж без погодинної оплати місцевих розмов за наявності технічної можливості.
 3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна.
 4. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами АТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, послуги «Аудіотекс», контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170».
 5. При наданні абонентам (фізичним особам) додаткових послуг цифрових АТС щодо перенаправлення виклику на інший номер телефону, такі виклики включаються до обсягів нетарифікованих секунд (ліміту), передбачених тарифним планом, а у випадку перевищення ліміту, вартість викликів розраховується відповідно до тарифів, передбачених тарифним планом. При пошкодженні абонентської лінії та/або кінцевого абонентського обладнання, послуги щодо перенаправлення виклику на інший номер телефону продовжують надаватись при цьому, перенаправлені виклики не включаються до обсягу нетарифікованих секунд (ліміту) та плата за такі виклики нараховується у повному обсязі відповідно до тарифів, передбачених тарифним планом.
 6. У разі припинення надання послуг фіксованого телефонного зв’язку або скорочення переліку послуг фіксованого телефонного зв’язку за заявою абонента у іншу дату ніж вказана у заяві абонента (з технічних причин), щомісячна плата за користування послугами фіксованого телефонного зв’язку не стягується, а телефонні розмови не включаються до обсягу нетарифікованих секунд (ліміту) та плата за такі розмови нараховується у повному обсязі відповідно до тарифів, передбачених тарифним планом.
 7. Тарифний план «Простий» можливо змінити на тарифний план «Домашній Безлімітний», «Домашній Базовий» або «Простий Мінімальний» (на АТС з погодинним обліком місцевих розмов).
 8. Змінювати тарифний план можна не частіше ніж один раз на календарний місяць.
 9. Для абонентів місцевої телефонної мережі – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу АТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Простий» та окремо не тарифікується.
 10. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі АТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією SIP за тарифним планом «Простий», у рахунок щомісячної плати додатково надається пакет додаткових видів обслуговування «Базовий», що включає такі послуги:
  • пробудження протягом кількох діб / Alarm call regular, number of days;
  • подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP) за умови, що на лінії (номері), яка викликає не встановлено послугу «Заборона ідентифікації лінії, що викликає» (CLIR) або іншої аналогічної послуги.
 11. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі АТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією конвергенції мереж за тарифним планом «Простий», у рахунок щомісячної плати додатково надається додаткова послуга «Подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP)». SIM-картка є складовою тарифного плану та окремо не тарифікується.
 12. При переключенні послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку що надаються за технологією проводового зв’язку на технологію конвергенції мереж або SIP-лінію за тарифним планом «Домашній Базовий» із заміною номера, у рахунок щомісячної плати надається:
  • плата за користування номером телефону, який був до заміни (тільки вхідний зв’язок);
  • додаткова послуга цифрових АТС «Безумовне перенаправлення виклику на АТ» з номеру телефону, який був до заміни, на новий номер телефону;
  • плата за переадресований місцевий трафік із номеру телефону, який був до заміни, на новий номер телефону.
  Послуга «Безумовне перенаправлення виклику на АТ» надається при наявності технічної можливості. Послуга може бути відключена за ініціативою АТ «Укртелеком» без додаткового попередження.
 13. Оператор надає послугу фіксованого телефонного зв’язку лише в місці встановлення основного телефонного апарату, яке вказано в договорі про надання телекомунікаційних послуг.