Тарифний план "Простий Мінімальний"

Простий Мінімальний


71,65
грн/міс
71,65
грн/міс
 • Посекундна тарифікація розмов
 • Якісний зв’язок
 • Переходьте на тариф «Домашній Базовий»
 • Переходьте на тариф «Домашній Безлімітний»
 • 167 хвилин для місцевих розмов
 • Дешеві дзвінки на Smart Line з кодом 0892

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Місцеві розмови 167 хвилин
Понад ліміт
Місцеві розмови, понад встановлений ліміт, за хвилину 0,05 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України, за хвилину 1,20 грн.
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, за хвилину 1,20 грн.
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892»), за хвилину 0,05 грн.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 1,20 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Більше інформації

Якщо Ви бажаєте більше спілкуватися зі своїми близькими по Україні, переходьте на тарифний план «Домашній Безлімітний» та отримуйте більше 16 годин міжміських розмов та 200 хвилин на розмови з абонентами мобільних мереж щомісяця! Для зміни свого тарифного плану на «Домашній Безлімітний» завітайте до найближчого Центру обслуговування абонентів або зателефонуйте з домашнього телефону на номер 0-800 506-003.

 1. Тарифи діють з 01.03.2020. Мінімальний строк дії – до 30.03.2020. Після закінчення мінімального строку ПАТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 2. Тарифний план «Простий Мінімальний» на послуги фіксованого телефонного зв’язку застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії з підключенням до індивідуального або спареного порту АТС з погодинною оплатою місцевих розмов за наявності технічної можливості.
 3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. Мінімум плати при наданні міжміської телефонної розмови за участю телефоніста справляється як за повну хвилину розмови.
 4. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПАТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, послуги «Аудіотекс», контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170» і Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
 5. За розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України, розмови з абонентами з ідентифікаційним кодом мережі «89», міжміські та міжнародні телефонні розмови, надані в кредит, справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків від суми, нарахованої за розрахунковий період.
 6. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата, підключеного до окремої абонентської лінії з погодинною оплатою місцевих розмов, або зміні тарифного плану на інший тарифний план щомісячна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Простий Мінімальний» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
 7. При встановленні основного телефонного апарата, чи переході на отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Простий Мінімальний» абоненту надається ліміт у повному обсязі нетарифікованих секунд незалежно від кількості днів, що залишилися до кінця поточного календарного місяця (розрахункового періоду).
 8. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний календарний місяць не переноситься.
 9. Тарифний план «Простий Мінімальний» можна змінити на «Домашній Безлімітний», «Домашній Базовий» або «Простий». При цьому ліміт, невикористаний у тарифному плані «Простий Мінімальний», на інші тарифні плани не переноситься.
 10. Змінювати тарифний план можна не частіше ніж один раз на календарний місяць. Для зміни свого тарифного плану на інший завітайте до найближчого Центру обслуговування абонентів або зателефонуйте з домашнього телефону на номер 0-800 506-800 (безкоштовно в межах території України з номерів українських операторів).
 11. Для абонентів місцевої телефонної мережі – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Простий Мінімальний» та окремо не тарифікується.
 12. Розмір абонентної плати в тарифному плані «Простий Мінімальний» відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.