Тарифний план "Smart Basic"

Smart Basic


139
грн/міс
 • Міський номер на Вашому смартфоні
 • 500 хвилин на міжміські дзвінки
 • Розмови на мобільні номери поза лімітом 0,29 грн/хв
 • Всі послуги в одному рахунку
 • Необмежені місцеві дзвінки
 • 300 хвилин розмов на мобільні номери

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Активація місцевого номера (одноразово) 1 грн.3
Початковий аванс 360 грн. 4,5
Місцеві розмови необмежено
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, на міс. 300 хвилин
Міжміські телефонні розмови у межах України, на міс. 500 хвилин
Пакет додаткових видів обслуговування (ДВО) «Розширений»13
Дзвінки на номери з кодом «892», на міс. 500 хвилин
Понад ліміт
Міжміські телефонні розмови у межах України 0,29 грн./хв.
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України 0,29 грн./хв.
Дзвінки на номери з кодом «892» 0,05 грн./хв.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 0,291грн./хв.
Більше інформації

Гнучкий і вигідний тариф, який доступний на пристроях різного типу: смартфонах, ноутбуках, SIP-телефонах. Будьте мобільні і завжди на зв'язку! Працює там, де є Інтернет.

Для підключення послуги Smart Line зателефонуйте з Вашого домашнього телефону за номером 0 800 506 810 та зареєструйте заявку.

 1. Тарифи діють з 01.07.2021. Мінімальний строк дії – до 30.07.2021. Після закінчення мінімального строку АТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Тарифний план «Smart Basic» на послугу «Smart Line від Укртелеком» застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі АТ «Укртелеком», які користуються місцевим номером, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією SIP без погодинної оплати місцевих розмов та за наявності технічної можливості.
 3. Абонент має право активувати не більше 3 (трьох) номерів з кодом «892» або з місцевим номером за тарифними планами «Інтернет-телефон Простий» та/або «Інтернет-телефон Базовий» та/або «Smart Basic» на один особовий рахунок.
 4. Початковий аванс (передплата за користування послугами фіксованого телефонного зв’язку «Smart Line від Укртелеком», що надаються через IP-мережу з виділенням місцевого номера на умовах тарифного плану та іншими послугами) підлягає внесенню:
  • новими абонентами АТ «Укртелеком»;
  • існуючими абонентами АТ «Укртелеком», особові рахунки яких створено менше одного року до дати подання заявки на активацію номера;
  • існуючими абонентами АТ «Укртелеком», які не користуються будь-якими послугами АТ «Укртелеком» на дату подання заявки на активацію номера.
 5. Активація місцевого номера за тарифним планом «Smart Basic» здійснюється наступного робочого дня після зарахування початкового авансу на особовий рахунок абонента або якщо початковий аванс не підлягає внесенню, то наступного робочого дня після подання заявки абонентом. При цьому абонент отримує SMS або e-mail повідомлення з логіном, паролем та посиланням на сайт з описом налаштувань для SIP-клієнта. Якщо початковий аванс не надійшов на особовий рахунок абонента протягом 14 календарних днів з дати подання заявки на активацію номерів, то така заявка скасовується.
 6. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна.
 7. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами АТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, послуги «Аудіотекс», контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170».
 8. За розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України, розмови з номерами з ідентифікаційним кодом мережі «89», міжміські та міжнародні телефонні розмови, надані в кредит, справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків від суми, нарахованої за розрахунковий період.
 9. При активації  або відключенні номеру щомісячна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг за тарифним планом «Smart Basic» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
 10. При активації номеру абоненту надається ліміт у повному обсязі нетарифікованих секунд незалежно від кількості днів, що залишилися до кінця поточного календарного місяця (розрахункового періоду).
 11. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний календарний місяць не переноситься.
 12. Для абонентів – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу АТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Smart Basic» та окремо не тарифікується.
 13. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Smart Basic» у рахунок щомісячної плати надається пакет додаткових видів обслуговування (ДВО) «Розширений», що включає такі послуги:
  • пробудження протягом кількох діб / Alarm call regular, number of days;
  • подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP), за умови, що на лінії (номері), яка викликає не встановлено послугу «Заборона ідентифікації лінії, що викликає» (CLIR) або іншої аналогічної послуги;
  • безумовне перенаправлення виклику на інший номер телефону / Call forwarding unconditional (CFU);
  • перенаправлення виклику на інший номер телефону при зайнятості абонента / Call forward on Busy (CFB);
  • перенаправлення виклику на інший номер телефону при недосяжності абонента / Call Forwarding on User Not Reachable (CFNRc);
  • перенаправлення виклику на інший номер телефону при невідповіді абонента / Call Forward No Reply (CFNR);
  • тимчасова заборона вхідного зв’язку / Do not Disturb (DND);
  • утримання виклику, очікування (HOLD);
  • повідомлення про надходження нового виклику / Call waiting (CW);
  • «чорний»/«білий» список;
  • паралельний чи послідовний дозвін при переадресаціях;
  • відмова від з’єднання з анонімним абонентом / Anonymous Call Service (ACR).
 14. Для абонентів (фізичних осіб), які користуються іншими послугами фіксованого телефонного зв’язку АТ «Укртелеком» (за винятком абонентів, які користуються послугами фіксованого телефонного зв’язку тільки за тарифним планом «Smart Basic»), щомісячна плата за користування першими трьома замовленими місцевими номерами за тарифним планом «Smart Basic» розраховується із застосуванням коефіцієнта 0,215848. При припиненні користування іншими послугами фіксованого телефонного зв’язку (відключенням телефонного апарата), скороченні переліку інших послуг фіксованого телефонного зв’язку за ініціативою абонента або на час пошкодження телекомунікаційних мереж та/або технічних засобів, щомісячна плата за тарифний план «Smart Basic» стягується в повному обсязі без урахування коефіцієнта.
 15. Для користування послугами фіксованого телефонного зв’язку «Smart Line від Укртелеком», що надаються через IP-мережу необхідна наявність:
  • абонентського обладнання (програмний або апаратний SІР-телефон, аналоговий телефон підключений через голосовий шлюз IAD або роутер з інтерфейсом FXS тощо), яке підтримує VoIP-протокол з авторизацією у абонентів;
  • вільної полоси пропускання даних із розрахунку 160 кбіт/сек на одну голосову сесію в точці підключення абонентського обладнання до IP мережі.
 16. При користуванні послугами фіксованого телефонного зв’язку «Smart Line від Укртелеком», що надаються через IP-мережу абонентам надається можливість встановлювати 2 голосові сесії одночасно.